چهل وهشتم (شهادت حضرت محمد (ص) )

 

امشب شب 28 صفرومصادف با شب شهادت جانگدازومظلومانه اشرف مخلوقات  خاتم الانبیا محمدبن عبدالله (ص) درسال 11هجری درسن 63 سالگی به وسیله سم بوده است.( بحارالانوار ج17 ص 406)

طبق روایاتی عایشه وحفصه آن حضرت را مسموم کرده اند(تفسیرصافی ج1ص389)

در24 صفربیماری پیامبر(ص) شدت یافت.پیامبر(ص) هنگام بیماری فرمودند:حبیبم رانزدمن حاضرنمایید.عایشه وحفصه پدران خودرانزدآن حضرت حاضرنمودند.پیامبر(ص)روی مبارک خودراازآنان برگردانیدوفرمود:"حبیبم رانزدمن حاضرکنید".سپس دنبال علی بن ابی طالب(ع)فرستادند.چون نظرمبارک به آن حضرت افتاداورانزدخودخواندوکلماتی به حضرت فرمود.هنگامی که علی بن ابی طالب(ص)ازنزدآن حضرت خارج شد،عمروابوبکربه اوگفتند:"خلیلت به توچه گفت"؟فرمود:"هزارباب علم به من حدیث کردکه ازهرباب هزارباب دیگرباز میشود".(کافی ج2 ص61)


غسل ونمازبربدن پیامبر(ص)

امیرالمومنین (ع)پس ازغسل دادن آن حضرت به تنهایی برایشان نمازخواندند.(ارشادج1ص188و189) مردم به جزءاصحاب سقیفه درمسجدجمع شده بودندودرفکرنمازبرپیامبر(ص)ودفن حضرت بودند.امیرالمومنین (ع)آمدندوفرمودند:"رسول خدا(ص)امام مااست درزمان حیات وپس ازوفاتش"،کنایه ازاینکه برای نمازبربدن آن بزرگوارنمازبه صورت جماعت نمیخوانیم.دراین هنگام مردم دسته دسته داخل میشدندوبدون امام آیه"ان الله وملائکته یصلون علی النبی،یاایهاالذین آمنوصلواعلیه وسلمواتسلیما"راسه بارمیگفتندوبیرون می آمدند.


دفن بدن مبارک پیامبر(ص)

حضرت مولی الموحدین(ع) فرمودند:خداونددرهرمکانی که روح پیامبرش راقبض میکندراضی است که درهمان مکان دفن شود،ومن آن حضرت رادرحجره ای که ازدنیارفته دفن میکنم.

امیرالمومنین (ع)باکمک دیگران قبری حفرکردندوبدن حضرت راداخل قبرقراردادند.سپس آن حضرت داخل قبررفت وصورت پیامبر (ص) رابازکردوگونه راست برزمین گذاشته درلحدرابستندوخاک روی آن ریختند.(ارشاد:ج1ص 188و189)


 

/ 1 نظر / 23 بازدید
مژگان

سلام من هم اين روز رو به شما تسليت مي گم[گل] راستي اي كاش توي اين روز ها آدما بيشتر به خودشون بيان و بيشتر دنبال اون چيزي برند كه به خاطرش به اين دنيا اومدن اي كاش همه چيز آدما پول ودارايي هاشون نبود اي كاش مي فهميدن واسه يه چيز ديگه به اين دنيا اومدن وهمه ي چيزهايي كه دارن واسه رسيدن به هدف اصلي شونه اي كاش نفس ها بوي پول وهوس و...هزار چيز ديگه نمي داد اي كاش بوي بهشت ميداد اي كاش لااقل توي اين روزها هركي به جاي اينكه 24 ساعت وقتشو صرف رسيدن به خواسته هاي دنياييش مي كرد حداقل چند خط قران ومعنيشو مي خوند تا بفهمه خدا ازش چي خواسته اي كاش هر كسي توي اين روزها لا اقل به جاي اينكه دل آدما رو به هر طريقي بشكنه دل اونا رو به دست بياره اي كاش همه توي اين روزها مهربون مهربون مي شدند اي كاش.......... خدا حافظ[گل]