زمان نزدیک است

 

 

شتاب مکن

به راستی ایمان دارم به نشانه های کائنات

می دانم روزی

درون من بازخواهدیافت عاشقانه های به یک سو فکنده خودرا

اگربتوانم

دل وگوش وچشمان فرورفته تاعمق سیاهی دنیاراهشیارسازم

خوب می دانم

گوشه ای آسمانی ازدنیا

تونیز بمانند من , به انتظار نشانه ها ستاره می شماری

آه

می لرزددلم , مبادا لحظه ای غفلت توراتاهمیشه ازمن جداسازد

نمی توانم لحظه ای چشم بردارم ازآسمان

شاید نوری که اینک به سویم می آید هدیه ای باشد ازجانب تو

توکه پشت پرچین شب ماوا داری

کبوترهای سپید راهرشب به سویت روانه می کنم

چراکه یگانه همراز میان من وتوهستند

می دانم پرشده چوب خط رهایی من از تنهایی شب

اما شتاب مکن

زمان نزدیکست

 

 

  
نویسنده : آفرین ; ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧